NEDAJME SI UKRADNÚŤ BUDÚCNOSŤ !

Občianska konzervatívny strana - voľby no NR SR 2010

banner
Pozrite si profily kandidátov - kliknite na terčík:
13
Peter Zajac
23
Ondrej Dostál
33
František Šebej
43
Peter Osuský
53
Zuzana Dzivjaková
63
Marián Beták
73
Peter Frasch
83
Peter Jeseňák
93
Svetozár Gavora
103
Matúš Bischof
113
Jozef Kováč
123
Peter Buzáš
133
Martin Ferianec
143
René Bílik

Peter ZajacProf. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

literárny vedec, profesor Humboldtovej univerzity v Berlíne, vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, zakladateľ VPN

zajac.oks.sk

1990-1992 predseda Ministerského klubu VPN

1991-1992 poradca predsedu SNR Františka Mikloška

1990-1991 prvý predseda slovenského centra P. E. N.

1991-1992 člen Prezídia ČSAV

1995-1999 člen Predsedníctva a predseda Konzultačného zboru DS

1999-2001 podpredseda DS

1998-2001 poslanec NR SR, člen Ústavoprávneho výboru NR SR

od decembra 2001 do septembra 2007
člen predsedníctva a predseda Programovej rady OKS

od septembra 2007 predseda OKS

Ondrej DostálMgr. Ondrej Dostál

sociológ, občasne zatknutý občiansky aktivista, komunálny a župný poslanec, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika v Bratislave

dostal.oks.sk

do 1998
redaktor denníka SME

od 1999
hovorca DS a člen predsedníctva

od 2001
člen OKS a člen predsedníctva OKS

od decembra 2002
poslanec zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

od 2005
podpredseda OKS

od 2009
predseda miestneho klubu OKS v Bratislave
podpredseda RZ OKS v Bratislavskom kraji

František ŠebejPhDr. František Šebej, CSc.

psychológ, výskumník, pedagóg, novinár, komunálny a župný poslanec, spoluzakladateľ karate na Slovensku

sebej.oks.sk

1990-1992
člen Prezídia SAV, spoluzakladateľ a riaditeľ Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie

1990-1992
poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR za VPN a predseda Zahraničného výboru, podpredseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

1995-2001 podpredseda DS, 2001 predseda DS

1998-2002 poslanec NR SR, predseda Výboru NR SR pre európsku integráciu

2001-2003 a od 2006 podpredseda OKS

od decembra 2005
poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

od decembra 2006 poslanec zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Peter OsuskýMUDr. Peter Osuský, CSc.

lekár, člen Slovenského olympijského výboru, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave, člen autorského kolektívu Encyklopédia Beliana, nositeľ Zlatej Jánskeho plakety.

osusky.oks.sk

1990-2003 člen Akademického senátu Lekárskej fakulty UK

1991-1995 predseda Zväzu slovenských filatelistov

1992-1994 viceprezident Slovenskej lekárskej komory

1995-2003 člen Akademického senátu UK

1998-2002
poslanec Národnej rady SR a člen výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport
vedúci delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a zástupca vedúceho delegácie NR SR v Medziparlamentnej únii

od 2001 podpredseda OKS

od 2003 prorektor UK pre zahraničné vzťahy a člen vedeckej rady UK

2004 a 2009 kandidát OKS vo voľbách do Európskeho parlamentu

Zuzana DzivjakováIng. Zuzana Dzivjaková

ekonómka, pracuje v spoločnosti zriadenej Ministerstvom financií SR, vymáhajúcej pohľadávky štátu, spoluzakladateľka a neskôr predsedníčka VPN v Humennom, prvou porevolučnou predsedníčkou MsNV v Humennom

Marián BetákIng. arch. Marián Beták

architekt v slobodnom povolaní a živnostník od roku 1992. V politickom živote od novembra 1989. Zakladajúci člen Občianskej konzervatívnej strany V Trenčianskom kraji a v meste Trenčín (od roku 2001). Predtým člen Langošovej Demokratickej strany. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji.

Peter FraschIng. Peter Frasch

informatik – sieťový inžinier

frasch.blog.sme.sk

Chcem zmenu. A chcem k tej zmene prispieť nielen vhodením hlasovacieho lístka do volebnej urny, ale aj osobne v poslaneckej lavici svojou prácou, ak dostanem od voličov šancu. Som človek, ktorý nechce len kritizovať, či ukazovať prstom na problémy, ale chcem ponúknuť riešenia! Riešenia, ktoré opäť začnú posúvať Slovensko k najvyspelejším krajinám sveta. Slovensko potrebuje reformy druhej generácie už dnes, inak budeme zaostávať.

Peter JeseňákMUDr. Peter Jeseňák

lekár, spoluzakladateľ Levočského fóra (v rámci iniciatívy OPEN FOUR) - platformy pre diskusiu osobností spoločenského, kultúrneho a politického života Slovenska, konajúceho sa v Levoči, poslanec mestského zastupiteľstva v Levoči.

Svetozár GavoraIng. Svetozár Gavora

prekladateľ, živnostník, predseda Regionálneho združenia OKS v Banskobystrickom kraji, externý spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

V roku 1985 ukončil štúdium na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave. Odvtedy do roku 1993 pracoval postupne ako technológ, vedúci marketingu a obchodný riaditeľ vo firme Sandrik Dolné Hámre v Hodruši-Hámroch. Od roku 1993 do roku 2001 pracoval postupne ako riaditeľ a vedúci marketingu pre dve dcérske spoločnosti holdingu SES Tlmače. Od roku 2001 je živnostníkom. Prekladá španielčinu a angličtinu. V rokoch 1992-1993 absolvoval ako štipendista Kurz medzinárodných štúdií na Diplomatickej škole pri španielskom Ministerstve zahraničných vecí v Madride. Je negatívne lustrovaný a do roku 1992 nebol členom žiadnej politickej strany. Od roku 1992 je členom občianskych pravicovo orientovaných strán: počnúc ODÚ-VPN, neskôr DS a napokon spoluzakladajúci člen OKS.

Matúš BischofMgr. Matúš Bischof

učiteľ, Rožňava

Jozef KováčMgr. Jozef Kováč

pedagóg, Bytča

Peter BuzášBc. Peter Buzáš

živnostník, Bratislava

Martin FerianecMartin Ferianec

René Bílikdoc. PaedDr. René Bílik, CSc.

literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, poslanec mestského zastupiteľstva v Pezinku